Historie

Ingen hendelser i 16 dager!
Ute av drift
Unicheck for Personal use / Unicheck API v1
Ute av drift
Unicheck for Education / Unicheck Dashboard Access
Ute av drift
Unicheck for Personal use / Unicheck Dashboard Access
Ingen hendelser i 2 måneder!
Planned maintenace
Unicheck for Education / Unicheck Dashboard Access
Ingen hendelser i 23 dager!
Datacenter migration
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 9 dager!
Message broker fail
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 3 måneder!
Education database outage
Unicheck for Education / Unicheck Dashboard Access
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Problems with login
Unicheck for Education / Unicheck Dashboard Access
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Unplanned maintenance
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 5 dager!
Unplanned maintenance
4 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 5 dager!
Database issue
Unicheck for Education / Unicheck Dashboard Access
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Performance degrade
4 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 6 dager!
Planned maintenance
Unicheck for Education / Unicheck Dashboard Access